فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا

پس ای مردم غافل

 اگر امروز به خدا کافر شوید

 باز چگونه از عذاب حق

نجات یابید در روزیکه کودک

 از هول و هراس آن پیر می شود؟.....

«سوره مزمل»«آیه 17»

... سبحانک یا الله تعالیت یا رحمن

اجرنا من النار یا مجیر...

خدایا! مارا از آتش قهر خودًًًِ پناه ده

...

/ 0 نظر / 18 بازدید