بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اعذه من شر کل باغ و طاغ و من شر جمیع خلقک و حفظه من بین یدیه  و من خلفه و عن

 

یمینه و عن شماله واحرسه

وامنعه من ان یوصل الیه سوء و احفظ فیه رسولک وآل رسولک

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند.........؟

i2_20050912224608.jpg

سلام گل نرگس...سلام بر مادرت، ياس...

صدای منو میشنوی؟!!!

اینجا خیلی شلوغه...

میدونم که میشنوی..

سلامی از ته قلبم

سلامی بر خواسته از گریه های ندبه و عهد

سلامی به شدت غربت مدینه

و گریه های جانسوز بقیع و مزار گمشده و یاس پرپرش..

سلامی همچون بغض در گلو مانده ی عصرهای جمعه..

سلامی به سوزناکی سکوت علی آن هنگام که حرمت را شکستند!!

سلامی به جانگدازی ناله های آل یاسین

سلامی به زیبایی عشق

عشق تو.......عشق نرگس!

عشقی که باعث میشود هر صبح روزهای تکراری و پشت سرهم این دنیا را بدون وجودت،

بدون حضورت شروع کنم!

...

عشقی که به من قوت زنده ماندن بدون تو و راه رفتن در کوچه پس کوچه های این دیار را

میدهد!

عشقی که زنده است.....و عهدش پا بر جا..

عشقی که مصنوعی نیست و همیشه بوی نرگسش ماندگار..

سلامی میکنم..

از این دنیا ...

از این روزگار که معنی عشق را تحریف کرده اند!!

از این روزگار که عهد ها به آسانی شکسته میشود، قلبها شکسته میشود...

از این روزگار که حق پایمال میشود!

بدی ها،  خوبی!!....زشتی ها ، زیبایی!!....و سیاهی ها، سپیدی جلوه میکند!!!

از این روزگار که اشک و آه مادران جوان از دست داده، عرش را می لرزاند!!!

از این روزگار که حرمت اشک ریخته شده است.

از این روزگاز که معنی صداقت و یکرنگی کمرنگ شده است!!

صدای سلام منو میشنوی؟؟!!!

از این روزگاز که آدمهایش، با نقاب هایی،  نقش بازی میکنند!!

از این روزگار سیاه....

که حتی خورشید هم به خوبی دیده نمیشود و کلامش را هیچ کس نمیشنود!!

از روگار توپ و تفنگ و اسلحه

اری...روزگار حقوق بشر و دمکراسی...

kid-2.jpg

از روزگار بمب های اتمی

inpal.jpg

روزگار سلاح ها ی شمیایی و سرفه هایش، که جگرم را میسوزاند!!

روزگار ناله های در گلو حبس شده..

روزگار فریاد های خفه شده!!

از روزگار بدبختی و فقر..

روز گاری که ثروتمند، به داد فقیر بها نمیدهد!!

تا علی وار به داد مظلوم برسد..

روزگار یزید های پست!!

شمرهای خون آلود!!

روزگاری که همسایه،همسایه  خود را نمیشناسد!!

روزگاری که غیرت و نجابت در آن گم شده است!!

و دیگر معنی خود را از دست داده...!

روزگار خنده ها ی مصنوعی

وگریه های ساختگی!!

از روزگاری که  نیمشود در آن به کسی اعتماد کرد..!

روزگار یا علی گفتن های کاغذی!!

روزگاری که از علی بر ضد علی...از قرآن بر ضد قرآن...واز اسلام بر ضد اسلام سوء

استفاده میشود!!

سلامی میکنم.....

صدای سلام مرا میشنوی؟!!

میدانم که میشنوی...

رفتی!!!!!!

بی خبر رفتی!!!

بی خبر رفتی و ما را تنها گذاشتی در این روزگار!!!

مگر صدای ناله های مادران،گریه نوزادان،و خراب شدن خانه ها را نیمشنوی؟!

میدانم که میبینی

رفتی!!

و مهر یتیمی را بر پیشانی ما زدی!!

نمیگویی ،ما بدون پدر در این روزگار چگونه زندگی کنیم؟!!

رفتی و گفتی برایم دعا کنید

و بر این امر صبر کنید...

صبر

صبر

صبر...

الا که ذکر خدایی

خدا کند که بیایی

تو نور غیب نمایی  ،خدا کند که بیایی

شب فرق تو جانا  ،خدا کند به سر آید

الا که هستی مایی  ،خدا کند که بیایی

دمی که بی تو بر آید  ، خدا کند که نباشد

الا که هستی مایی  ،خدا کند که بیایی

تو احترام حریمی  ،تو افتخار حطیمی

تو یادگار منایی  ،خدا کند که بیایی

تو مشعری   ،عرفاتی  ، تو زمزمی  ، غرفاتی

تو مرز آب بقایی  ،خدا کند که بیایی

تو بگذر از سفر خود  ،ببین به پشت سر خود!

چه محشری  ،چه بلایی  ،خدا کند که بیایی

....

این صبر با ما چه ها کرد. ..

چقدر تلخ است این دوری!!

شنیده ام که تو یک روز جمعه برمیگردی..

کدام جمعه؟؟؟؟

نمی شد اشاره ای میکردی؟!!

ولی من صدای گام هایت را میشنوم..

صدای آمدنت را..

صدایت را از این دنیای سیاه و شلوغ!!

صدای اهورایی

انا المهدی تو را

میشنوم....

هم این روز ها می آیی..

و این ابرهای سیاه را کنار میزنی...

تو که قامتی به بلندای آسمان داری....

تو که مرحم چشم های گریان هستی

می آیی ، و راز سر به مهر باز میکنی..

می آیی و نشان یاس را فراز میکنی

می آیی و ظلم را پاک میکنی

می آیی و غبار قبر پدر را پاک میکنی..

خستگان را ایام درمان ،خواهد آمد

غم مخور ،آخر طبیب دردمندان، خواهد امد

آنقدر از کردار خوشتن امیدوارم

که شفابخش دل امیدواران خواهد آمد

دردمندان ،بی پناهان ،مستمندان را بگویید

منجی عالم،پناه بی پناهان خواهد آمد

باغبانا سختی دی ماه، سی روز است و آخر

نو بهار و نغمهء مرغ خوش الحان خواهد آمد

بلبل شوریده دل را از خزان، بر گو ننالد

باغ و صحرا، سبز و این دنیا ،گلستان خواهد آمد

صبر کن یا فاطمه ای بانو پهلو شکسته

مهدیت با شیشه ی دار و درمان خواهد آمد

اینقدر آخر منال از ضربت بازو و پهلو

مونس تو، پادشاه دلنوازان خواهد آمد

محسنت از ضربت مسمار گر مقتول گشته

عنقریب آن دادخواه بی گناهان خواهد آمد

پرچم سرخ حسینی شاهد است،آن منتقم زود

بهر خونخواهی سالار شهیدان خواهد آمد

اصغرا از ضربت زخم گلو، دل را مسوزان

صبر کن

صبر کن مرحم گذار زخم پیکان خواهد آمد......

LC_Flower_Record.jpg/ 0 نظر / 26 بازدید