بنام خدای مهربون

اولين و مهم ترين اصل در موفقيت هر انسان داشتن انديشه هاي مثبت و جاوداني ست.
 مثبت انديشي يعني هر چيز را از نگاه مهربانانه ديدن.

 و در نتيجه موفقيت را در آغوش كشيدن.
 و سهمي از نعمت هاي الهي داشتن

و لذت هاي خود را با سپاس ياد كردن.
 هميشه آرامش را در وجودتان جاري دهيد

و كينه ها را از دل بزدائيد.

و خود و ديگران را ببخشيد. و رها كنيد..

 به جاي تفكر انتقام تفكر بخشيدن

و باليدن به خويش را سر لوحه كار خود قرار دهيد.
 از لحظات خود حتي از رنجها و غمها لذت ببريد.

و از آن نتيجه مثبت بگيريد.
 آرمانهاي بزرگ در سر بپرورانيد

و قدم اول را بسوي آرمانتان محكم بر داريد.
 اما هيچ گاه بر آرزوهاي خود اسرار و پافشاري نكنيد..تنها تلاش كنيد

                                            يا علی

/ 0 نظر / 21 بازدید