عمری به انتظار نشستم نيامدی

چشم از همه به غير از تو بستم نيامدی

ای مايه اميد بشر رشته اميد

از هر کسی به جز تو گسستم نيامدی

ای خضر راه گمشدگان در مسير عشق

چشم انتظار هر چه نشستم نيامدی

گفتی دل شکسته بود جای من؛که من

اين دل بخاطر تو شکستم نيامدی

با حلقه های موی تو گفته ام شبی به راز

ای حلقه ی اميد بدستم نيامدی

عمری به انتظار تو اخر شدم هنوز

در آرزوی روی تو هستم نيامدی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید