آجرک الله يا بقيه الله

30db1c9.jpg

دلم را نذر آمدنت کرده بودم باران ...

2evzw92.jpg

4hv94ep.jpg

4h2p44j.jpg

مطمئنم روزی او را پشت يکی از درها خواهم يافت ...

ايا اين در را کليديست ؟

و من هنوز

 به دنبال کليد هستم ...

pattern.php?image=44575705.JPG

نمیدونم چی بگم!

مگه باید حرفم زد؟!

بغض گلومو گرفته

فقط اینکه!

یا حسین

pattern.php?image=55215201.JPG

/>/>/>/>/>/>/>/>/>
/ 0 نظر / 40 بازدید