از بایدها بپرهیز چون خوشحالی تو در گرو انعطاف است
 
 
 
 
1779190-7e3bd9dd46ace5e4.jpg
 
 
آیا می دانی که دل از جنس چیست ؟
 

سنگ خاراست یا که گلبرگی نحیف
 
 
اشکهایم تو می دانی که چیست ؟
 

می رود ارزان ز دستم اینچنین
 

دیدگانم سوی این دنیای پیر
 

آیا می دانی که در دنبال چیست ؟
 

دستهایم در لرزه و آشوب و شور
 

باز هم نمی دانی که در دستان کیست !!
 

گامهایم را نمی دانم چرا ؟
 

می فشارم روی این خاک سیاه
 
 
داد من در پرده ابهام من
 

آیا می دانی طنینش در کجاست ؟


اما می دانم که در آفاق دور
 

روزگارم غرق در جادو و سحر
 

شعله ای دارد فروزان در سپهر
 

شعله ای هم رنگ خون
 

حاصل افسون آن آفاق دور
 

سرنوشتی از دو رنگ است
 

هم سفید است هم سیاه
 

رنگ برف و رنگ خاک
 

اسم آن خاکستریست
 

رنگ بعد از آتش است
 

رنگ ابهام و سئوال
 

هم سفید است هم سیاه !!!
 

 
 
1779542-94f112ace57621ec.jpg
 
 
همه ی ما گه گاهی افسرده هستیم.
 
 
هیچ فکر کرده ایم که چرا این قدر ناراحتیم، در حالیکه امروز این
 
 
 همه فرصت برای شاد بودن داریم؟ انسانها همه چیز را امتحان
 
 
میکنند،پول، شغل، ازدواج، طلاق و ... اما، اکثر افراد فقط یک چیر را
 
 
میخواهند:خوشبختی.
 
 
خوشبخت بودن جزئی از وجود انسان است.
 
 
کافی است آن را باور و احساس کنیم. چرا که مالایق خوشبختی
 
 
 
 هستیم و خوشبختی را مقدم بر همه چیز می دانیم.
 
 
آنرا باور کنیم و باصدای بلند تکرار نماییم.04.gif
 
 
 
1779535-bd6d417be0add8f9.jpg
 
 
 
/ 0 نظر / 25 بازدید