یا الله
 
 
173187_orig.jpg
 
 
 
مجبور شدم به هر کسی رو بزنم
 
 در محضر هر غریبه زانو بزنم
 
تحقیر شدم چونکه فراموشم شد
 
 یک سر به شما ضامن آهو بزنم
 
سخت ست تورا اینکه کرامت نکنی
 
 رویای خوش مرا اجابت نکنی
 
 آهو شده ام ولی ازین میترسم
 
 بد باشم و تو مرا ضمانت نکنی
 
 هو يا سلطان علي ابن موسي الرضا
 
 
 
 
 
 
49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif
تقدیم به بهترینم
49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif
 
 
 
 
 
 
هيچ پيامي آخرين پيام نيست و هيچ عابري آخرين عابر


کسي مانده است که خواهد آمد


باور کن

کسي که امکان آمدن را زنده نگه مي دارد


بنشين به انتظار
 
 
 
 
 

image.php?id=Zm49NTI@LmpwZ18md2g9bm9SZ-NpemUmdz0@MDI0Jmg9NzY4JmNtcD0wJmltZ3QyPQ__

 

 

 

دنيا چه کوچک شده !


و تو چه بزرگ


و جاده ها چه طولانی


شايد هنوز مسافری در مه مانده باشد


تا باران٬


تنهاييش را خيس کند.


تنهايم؛...


در کويری خلوت و خاموش،


صدايی نيست که ترنم خواستن باشد


و يا نسيمی که طراوت باران را ترانه کند.


تنهايم؛...


سکوت لالايی احساس من است

 

 

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

1_8410050369_L600.jpg

 

 

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

34rbu6d.gif 

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

 

 

CYP0500273_P.JPG

 

 

 

 


چشم بسته ای بر آذرخش

تن سپرده ای بر سقوط

خسته از دست های باد سرگردان

تو هم مثل منی باران

دلت شکسته ، دامنت پر آب

دل و دیده ات پاک پاک

نه دشت دوست می داری ، نه رود

غمگینی از این تقدیر و وجود

تو هم پر سخنی باران

تو هم مثل منی باران

نه پروانه ی آرزو به دستت می رسد

نه خشکی یک گلبرگ امید

جز اینکه پناه می برند به سایه ای

تا مبادا پر گیسوشان زحمت خشکیدن گیرد

تو هم همیشه گریانی

تو هم مثل منی باران
 
 
 
 
1774917.jpg
 
 

چه کنیم ، چاره در این غم نبود

آسمان بوی رفاقت ندهد

تو به کوهی ، من به کوهی

آدمی را دست آدم نرسد

من این نغمه می گویم ، تو بخوان

تو هم مثل منی باران
 
 
baran.jpg
 
 
 
           خدا مي بارد . . .
 

                                    گاهی ما کویریم و خدا باران،

 

                                         خدا بر ما می بارد،

 

                                          یکریز و بی امان،

 

                                        اما کویر خشک است

 

                                               اما کویر،

 

                                                سخت؛

 

                                              اما کویر،

 

                                                سفت؛

 

                                  بارش خدا بر آن فرو نمی رود

 

                                            انبوه می شود

/ 0 نظر / 12 بازدید