محبوب من اقايي کن . 
منو به غلامي ببر.؟ 
محبوب من. اقايي کن منو به غلامي ببر. 
يک پول سياه بفروشم و. 
دوباره مفتي بخر. 
ارزون ترين جنس حراجي ميشم. 
دور تو ميگردم و حاجي ميشم

/ 0 نظر / 14 بازدید