باز هم جمعه ای ديگر.....               

                    بازم  غروب  جمعه  بازم  غمهاي   آشنا
                    بازم در و دل  من با   تو آقاي   خوبها
                    بازم همون غصه اي كه  مثل  عشق  آبي
                    مثل خورشيد  روشن تو   قلب    تاريكي
                    بازم  همون   قشنگي  قشنگي    خستگي 
                    خستگي  از  فراقت   اميد   كل    هستي
                    دوباره خلوت من   پر شده  از يك   صدا
                    صداي  دوري  از  تو  صداي     آقا  بيا
                    صداي  دل  سپردن   به    بهترين  خوبها
                    صداي  عاشق  شدن  صداي   يبن الزهرا
                    تو مثل يك   گل ياس  قشنگي پر  از   ناز
                    جات رو من نميدونم بگو به من اين يه راز
                    اي   گل  نرگس  من  تمام  خوبي    تويي
                    بي تو  نميمونه    چيزي    براي    خوبي 
                    صداي اذون مسجد يه  هشداري    ميده باز
                    مي خواي عاشق  بموني بايد  بخوني  نماز

/ 0 نظر / 14 بازدید