يا ابا صالح المهدی

 

خسته ام قطره به قطره بشمارم باران
د وست د ارم که بر این خاک ببارم باران
د وست د ارم که د لی از شهر و د یارم بکنم
بروم سر به بیابان بگذارم باران
زرد نه، سبز نه، آمیزه ای از سبزم و زرد
بس که د ر هم شد ه پاییز و بهارم باران
تو نمی آیی و من این همه خاکی شد ه ام
تو اگر باشی با خاک چه کارم باران
د اروگ نیست، خد ا! قاصد کی بود ای کاش
کاش می شد به نگارم بنگارم باران
نسل د ر نسل، د لم د ر عطش خواند ن توست
آه ای زمزمه ایل و تبارم باران
خسته ام خسته از این قول و قرارم باران
که نمی آیی بر سنگ مزارم باران
خسته ام از خود م و هر چه که باقی ماند ه است
گله د ارم گله د ارم گله د ارم باران

  
نویسنده : narges ; ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤