خدا يعنی عشق                                                                 

آيا تا بحال عاشق شده ای ؟                                                               

اگر عاشق شده باشی

پس خدا را يافته ای                                  

 

خدا يعنی صداقت

آيا صداقت داشته ای ؟

اگر همواره صادق بوده ای

پس خدا را يافته ای

 

خدا يعنی زيبایی

آيا تا کنون زيبایی آفريده ای ؟

اگر شاهد زيبایی در يکی از هزاران نوع آن بوده ای

پس خدا را يافته ای

  

خدا يعنی خوبی

اگر کار خوبی انجام داده و يا حتی به آن فکر کرده باشی

اگر خوبی را خوب تشخيص می دهی

پس خدا را يافته ای

 

 آیا تا بحال به کسی فکر کرده ای

اگر فکر کرده ای خدا هم به تو فکر می کند

آیا تا بحال سعی کرده ای آینده دیگران را متحول کنی

اگر کرده ای خدا هم زندگی تو را متحول می کند

 

  

امروز باز در پس پرده زلال اشک در پشت پلک هایم او را نگریستم               

یادش وجودم را عطراگین نمود                                    

طنین صدایش تمام وجودم را در برگرفت

و من چون جوانه ای می مانم که سر از خاک بر می دارد

رو به سوی نور

و حجم سرد توده خاک را با ریشه هایی که زلال آب را جستجو می کند

با اراده پشت سر خواهم گذاشت

و او را در هر لحظه با تمام وجود جستجو خواهم کرد

او که مرا به آسمان پیوند خواهد داد

و من جرعه جرعه نور می نوشم                                                                                    

تا بدانم برای زیستن باید قلبی تپنده داشت

باید حرکت کرد

باید چون دانه جوانه زد.

  

الهی!

دلهایمان را پس از آنکه به سوی نور فراخواندی

و آسمان را نشانش دادی

 

ما را به سوی خویش فرا خوان

یارمان نما

که در تاریکی نمانیم

و راه را گم نکنیم

الهی !

خورشید رحمتت را بر ما بتابان

که تو بخشنده و مهربانی                                      

  
نویسنده : narges ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤